Εφαρμογές Δημοσίου Τομέα

Βοηθάμε τους δημόσιους φορείς να αποκτήσουν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις που περιλαμβάνουν καινοτόμες επιχειρηματικές διαδικασίες, λύσεις παραγωγικότητας και κινητικότητας. Οι εκάστοτε λύσεις υποστηρίζονται από τις τεχνικές δεξιότητες και τις ανάγκες του οργανισμού.

Οι ειδικοί της apt, με πολυετή εμπειρία σε λύσεις δημόσιων φορέων, βοηθούν τις δημόσιες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη αποτελεσματικότητα των ροών εργασίας, να εκμηδενίσουν το κόστος της διατήρησης των υπαρχόντων συστημάτων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που αλλάζουν συνεχώς έγκαιρα και οικονομικά.

Η apt χρησιμοποιεί εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για να παράσχει πληθώρα λύσεων για δημόσιες στατιστικές, διαχείριση πόρων, κοινοτικές υπηρεσίες και άλλες ανάγκες

image
image

Παρέχουμε:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων / Σύστημα Μισθοδοσίας και Διαχείριση Χρόνου και Βαρδιών
  • Διαχείριση Πρωτοκόλλου
  • Λύσεις Διαλειτουργικότητας
  • Ενοποίηση Ετερογενών Συστημάτων
  • Εφαρμογές κινητών
  • Λύσεις Κρατήσεων και Εισιτηρίων
  • Εφαρμογές με έμφαση στο πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο
  • Παραμετροποιημένες εφαρμογές

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για το Εφαρμογές Δημοσίου Τομέα