Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακής εικονικής περιήγησης για εμποδιζόμενα κινητικά άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Η ΑΠΤ Συστήματα Πληροφορικής, ολοκλήρωσε τη ψηφιακή εικονική περιήγηση για εμποδιζόμενα κινητικά άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Το Έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά και tablets, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά στη μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών και να μελετήσουν την διάχυτη στον χώρο πληροφορία για τα εκθέματα (μνημεία, λεζάντες εκθεμάτων) καθώς επίσης έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής εστίασης με λεπτομέρεια σε επιλεγμένα εκθέματα. Στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται με τρόπο προσιτό στο ευρύ κοινό, το υλικό για την τρισδιάστατη εικονική περιήγηση (πανοράματα 360, 3D αντικείμενα, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο), καθώς και σύντομα βίντεο στην ελληνική και αγγλική νοηματική γλώσσα.

Η εφαρμογή για κινητά/tablets υποστηρίζεται σε συσκευές Android και iOS, και οι χρήστες μπορούν να την κατεβάσουν από τα App Store και Play Store δωρεάν. Η Πρόσβαση στην εφαρμογή είναι δυνατή και μέσω qr codes, στην είσοδο κάθε αίθουσας του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών.

image

Παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση της εφαρμογής του Ο.Α.Ε.Δ. για κινητές συσκευές (mobile App)

Η APT Information Systems υπέγραψε σύμβαση με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την αναβάθμιση της εφαρμογής του ΟΑΕΔ για κινητές συσκευές (mobile App), προκειμένου να ενσωματωθεί το κωδικολόγιο ESCO και η αξιολόγηση των προσφερόμενων αιτήσεων προς τους πολίτες. Η εταιρεία θα αναλάβει επίσης την υλοποίηση των διεργασιών που θα απαιτηθούν για την ανταλλαγή στοιχείων με το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ για την ικανοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών αιτήσεων χρηστών και ενημέρωσης αποτελεσμάτων αυτών.

image

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα
Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή Δελτίου Ατομικής και
Υπηρεσιακής Κατάστασης (e – ΔΑΥΚ)
, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η APT Information Systems υπέγραψε σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων (ΠΣΕΕΣ) και την εφαρμογή Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e – ΔΑΥΚ), για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Στα πλαίσια του έργου, θα παρασχεθούν υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για το σύστημα ΠΣΕΕΣ, το Σύστημα Πρωτοκόλλου και το Portal και την εφαρμογή e-ΔΑΥΚ. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μελέτη του τρόπου υλοποίησης των αλλαγών του λογισμικού λόγω αναβάθμισης ή μετάπτωσης καθώς και αναβάθμιση του ΠΣΕΕΣ σε νεότερη έκδοση του συστημικού λογισμικού και διόρθωση των δυσλειτουργιών που τυχόν προκύψουν από την μετάπτωση.

image

Παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης
λογισμικού εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η APT Information Systems υπέγραψε σύμβαση με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος «Πόθεν Έσχες». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 72.633 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν υπηρεσίες βελτίωσης των διαδικασιών της εφαρμογής και προσθήκη νέων λειτουργιών, οι οποίες προκύπτουν είτε από νομοθετικές αλλαγές είτε από απαιτήσεις που προέρχονται από τους φορείς ελέγχου.

Η εφαρμογή «πόθεν έσχες» δέχεται κάθε έτος περισσότερες από 150.000 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων με διασπορά
σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στις δηλώσεις αυτές διενεργούνται έλεγχοι από τους φορείς ελέγχου με διασταύρωση στοιχείων από τρίτες πηγές.

Η εφαρμογή διαλειτουργεί με εφαρμογές τρίτων φορέων για ανταλλαγή δεδομένων και παρέχει στατιστικές αναλύσεις των δηλωθέντων στοιχείων, προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

image

“Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου, ενός Tape Library και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού” του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)

Η APT Information Systems ολοκλήρωσε το έργο «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου, ενός Tape Library και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 136.200 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας για την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής του ΤΕΕ. Ο νέος εξοπλισμός αντικατέστησε παλαιότερο, αύξησε το διαθέσιμο χώρο των υπολογιστικών συστημάτων και βελτιστοποίησε την λήψη αντιγράφων ασφαλείας.
image

Υποστηρικτικές ενέργειες χρηστών και δικαιούχων e-ΠΔΕ και βελτιωτικές ενέργειες Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ, της ΜΟΔ Α.Ε.

Στην ΑΠΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε κατακυρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) του έργου “Υποστηρικτικές ενέργειες χρηστών και δικαιούχων e-ΠΔΕ και βελτιωτικές ενέργειες Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ”, ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, στο πλαίσιο του οποίου θα παρασχεθούν υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης νέων λειτουργικοτήτων, προσαρμογής επιμέρους εφαρμογών σε νέους κανονισμούς και διατάξεις, επέκταση ηλεκτρονικής διασύνδεση του e-ΠΔΕ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων. 

image

Ferries Del Caribe launches BTS for reservations & tickets management

Ferries Del Caribe (FDC) selected APT’s BTS (Booking & Ticketing System) as its Reservation and Ticketing Management system. Ferries del Caribe operates between the ports of San Juan (Puerto Rico) and Santo Domingo (Dominican Republic). BTS is in operation since October 2020, managing reservations and ticketing for passengers, vehicles, trucks and containers for FDC. BTS has been appropriately customized in order to cover the requirements of FDC, including local needs, multi-currency, multiple types of payment, management of on-board events and services and combination of ferry tickets with hotel accommodation, land transportation and excursions. The management of the local and international travel agencies network of FDC resides on the B2B platform of BTS. Although COVID measures restrict passenger traffic to the least necessary, BTS manages effectively the supply chain between the two ports connected, covering the transportation of trucks and containers.

BTS is a product that continuously adjust to the needs of the maritime sector since 2000, offering the most comprehensive solution for a ferry operator, covering all types of transportation, domestic and international routes, the B2B network, the management of the B2C channel (over the web and mobile), interfaced with any distribution channel. BTS has been enhanced with on-board services, as well as shore services offering a complete solution for connecting ferry transportation with accommodation, transfers and activities. APT’S team supporting BTS is recognized as the most agile team to incorporate the particular needs of any ferry operator. BTS already operates domestically in Greece, in the Adriatic Line, in the Line between Morocco and Spain, in Latin America and through FDC, is now operating in the Caribbean.

image

Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών – The Archaelogical Site of Delphi​

Ενεργώντας με κοινωνική ευθύνη, η apt Information Systems αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε θέματα διάσωσης και διατήρησης του Ελληνικού πολιτισμού σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας τον καινούριο ιστότοπο delphi.culture.gr.

Ο ιστότοπος διαθέτει μία σειρά υλικών παρακολούθησης για τα μνημεία της Φωκίδας, το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, βίντεο και εικόνες 3D των μνημείων των Δελφών.
image
Προτεραιότητα στην ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας

Μετά την ανακοίνωση των προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και με σκοπό τη φροντίδα της προστασίας της Υγείας των εργαζομένων και των συμπολιτών μας, η apt προληπτικά από τη Δευτέρα 9/03/2020 πραγματοποιεί εξ αποστάσεως τη δουλειά και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

image

Ευρωπαϊκή Μεταλλευτική Διάσκεψη – European Mining Convention

  • Ημερομηνίες: Δεκέμβριος 03 – 04, 2019
  • Τόπος: The Convention Center Δουβλίνο, Ιρλανδία

Η EMC στοχεύει στη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Μεταλλευτικής Βιομηχανίας με τον υπόλοιπο κόσμο για να αναδιαμορφώσει τη βιωσιμότητα με την καινοτομία και την εμπειρία. Αυτή η εκδήλωση θα δείξει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τις καινοτόμες λύσεις σε διάφορους ενδιαφερόμενους του κλάδου για να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία για να επεκτείνει τους συνδέσμους, να ξεκινήσει νέα προϊόντα και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές συνεργασίες.

Επισκεφθείτε το περίπτερο Νο18 και ρίξτε μια ματιά στο Control Room Management Suite (CRMS), μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης εταιρειών εξόρυξης που παρέχει ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό εργαλείο συνολικής διαχείρισης για τον ψηφιακό χειρισμό όλων των λειτουργικών παραμέτρων, τη συσχέτιση τεχνικών και οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ισχυρών και περιεκτικών αναφορών.

image

Μεταλλεία και Τεχνολογία Λονδίνο – Mines and Technology London

  • Ημερομηνίες: Νοέμβριος 25 – 27, 2019
  • Τόπος: Business Design Centre, Λονδίνο

Η Έκθεση Μεταλλεία και Τεχνολογία Λονδίνο – Mines and Technology London είναι το κορυφαία συνάντηση βελτιστοποίησης της εξορυκτικής τεχνολογίας στο βόρειο ημισφαίριο. Στοχεύει στους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των κερδών, τις πρακτικές συμβουλές και το μέλλον τους. Δημιουργεί εκμεταλλευτές μεταλλείων που αναζητούν ενεργά τη βελτίωση της παραγωγής, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Επισκεφθείτε το HUB ΑΗ10 και ρίξτε μια ματιά στο Control Room Management Suite (CRMS), μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης εταιρειών εξόρυξης που παρέχει ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό εργαλείο συνολικής διαχείρισης για τον ψηφιακό χειρισμό όλων των λειτουργικών παραμέτρων, τη συσχέτιση τεχνικών και οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ισχυρών και περιεκτικών αναφορών.

image

Συνέδριο PDAC 2019

  • Ημερομηνίες: Μάρτιος 3 – 6, 2019
  • Τόπος: Convention Center, Τορόντο, Καναδάς

Το PDAC είναι το κορυφαίο Συνέδριο Μεταλλευτικής Εξόρυξης και Μεταλλείας παγκόσμια για ανθρώπους, εταιρείες και οργανισμούς που απασχολούνται ή συνδέονται με τη μεταλλευτική εξόρυξη. Εκτός από τη συνάντηση με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 3.500 επενδυτές και 25.600 συμμετέχοντες από 135 χώρες, το PDAC διοργανώνει τεχνικές συνεδρίες, σύντομα μαθήματα και εκδηλώσεις δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τετραήμερου ετήσιου συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Τορόντο του Καναδά.

Επισκεφτείτε το Περίπτερο No6926N στο Trade Show North και ρίξτε μια ματιά στο Control Room Management Suite (CRMS), μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης εταιρειών εξόρυξης που παρέχει ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό εργαλείο συνολικής διαχείρισης για τον ψηφιακό χειρισμό όλων των λειτουργικών παραμέτρων, τη συσχέτιση τεχνικών και οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ισχυρών και περιεκτικών αναφορών.

image

Ετήσιο Συνέδριο SME 2019 & Expo και 121η CMA Εθνικό Δυτικό Συνέδριο Μεταλλείας – SME Annual Conference & Expo and CMA 121st National Western Mining Conference

  • Ημερομηνίες: Φεβ 24, 2019 – Φεβ 28, 2019
  • Τόπος: Denver, Colorado, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Το Ετήσιο Συνέδριο SME 2019 & Expo και 121η CMA Εθνικό Δυτικό Συνέδριο Μεταλλείας – SME Annual Conference & Expo and CMA 121st National Western Mining Conference δίνει πρόσβαση σε ένα φόρουμ περισσότερων από 6.000 επαγγελματιών του κλάδου από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν καινοτόμες ιδέες, βέλτιστες πρακτικές και πρωτοποριακή έρευνα σε περισσότερες από 120 τεχνικές συνεδρίες μαζί με εκτεταμένη αγορά περισσότερων από 575 εταιρειών που εκθέτουν.

Η εξαιρετική εκδήλωση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας θα συναντήσει στις 24-28 Φεβρουαρίου 2019, στο Ντένβερ του Κολοράντο, επαγγελματίες του κλάδου των ΗΠΑ από όλο τον κόσμο που θα μοιραστούν καινοτόμες ιδέες, βέλτιστες πρακτικές και έρευνα αιχμής.

Επισκεφτείτε το Περίπτερο No1659 και ρίξτε μια ματιά στο Control Room Management Suite (CRMS), μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης εταιρειών εξόρυξης που παρέχει ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό εργαλείο συνολικής διαχείρισης για τον ψηφιακό χειρισμό όλων των λειτουργικών παραμέτρων, τη συσχέτιση τεχνικών και οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την παροχή ισχυρών και περιεκτικών αναφορών.

 

image

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – WE VENTURE ABOARD

Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα «We venture abroad – Επιχειρούμε έξω» που στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ των προσανατολισμένων στις εξαγωγές SMEs.
image

Posidonia 2018 | Η Διεθνής Έκθεση Ναυτιλίας – Posidonia 2018 | The International Shipping Exhibition

Τα Posidonia είναι διεθνής έκθεση ναυτιλίας που έχει από καιρό καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Τα Posidonia συνδέει τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία με τους Έλληνες εφοπλιστές που εκμεταλλεύονται τον μεγαλύτερο στόλο υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε εθνικής ομάδας παγκοσμίως με περισσότερα από 4.000 πλοία. Χρησιμεύει επίσης ως μια σημαντική πλατφόρμα που φέρνει τους διεθνείς πλοιοκτήτες σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τους προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Η apt θα συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας POSIDONIA 2018. Επισκεφθείτε μας στο HALL 4 STAND 4.108 για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα πρόσφατα νέα.
image

Συνέδριο 2018 | Shippax Ferry Conference

Το 16ο ετήσιο συνέδριο εν πλω με την αποδεδειγμένα επιτυχημένη ιδέα του, με σημαντικούς ομιλητές, συζητήσεις και την καλύτερη δυνατή δικτύωση συνεχίζεται. Για το 2018, το συνέδριο ενισχύει ακόμη περισσότερο την ιδέα με την προσθήκη βασικών ομιλητών, επίσης και εκτός της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η εταιρεία μας θα συμμετάσχει στο συνέδριο ως εκθέτης. Βρείτε μας εκεί!
image