Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  είναι η αυστηρότερη νομοθεσία ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κόσμο. Αν και θεσμοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλει υποχρεώσεις σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, με την προϋπόθεση να απευθύνονται ή να συλλέγουν δεδομένα πολιτών της ΕΕ. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Ο GDPR επιβάλει αυστηρά πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και τους κανόνες ασφαλείας, με πρόστιμα που φτάνουν στις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Με μεγάλη εμπειρία στις τεχνολογίες πληροφορικής από το 2001, η νομική και τεχνική ομάδα υψηλής εξειδίκευσης της apt προσφέρουν μία μοναδική προσέγγιση στο να βοηθήσουν τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με το GDPR.

image

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας όπως:

  • Αξιολόγηση προσαρμοστικότητας
  • Χαρτογράφηση ροής δεδομένων
  • Ανάλυση αποκλίσεων (Gap analysis)
  • Σχέδιο προσαρμοστικότητας
  • Εκπόνηση DPIA
  • Υπηρεσίες DPO
  • Αξιολόγηση συστημάτων IT
  • Προσαρμογή εργασιών IT